PKN RAVENSTEIN

Column

Bij Mattheus 21, 23-32

Hoeren en tollenaars gaan ons voor
in het koninkrijk van God -
zij die in de ogen van het leergezag
Gods wijzing overtreden maar toch geloven.

Want niet gedrag maar geloof in het nabij-zijn
van Zijn werkzame aanwezigheid
brengt ons binnen in Gods Rijk,
maakt ons tot onderdanen van deze Grootkoning.

Als wij geloven dat God in ons concrete leven
genadig en bewarend met ons wil omgaan,
ons behoedend en ons tot waarheid brengend,
dan kan Hij ons maken tot Zijn kinderen.

Dat wij ons hier en nu en altijd weer,
schikken onder Zijn voorzienigheid;
dat wij verlaten onze eigenwilligheid
en bidden: ‘Niet mijn wil, maar uw believen …’

Alleen ons geloof in Gods werkzaamheid in alles,
brengt ons op de weg van Zijn gerechtigheid,
dat is de weg van Zijn bewaring,
waarop Hij ons thuisbrengt in Hem.
naar aanleiding van de bijbelkring op dinsdag in de garnizoenskerk van ravenstein
terug