Gespreksgroep

Rond de Schrift

Mc 10, 32-45

‘Alleen bij God is redding mogelijk’,
maar eigenmachtig als ik ben,
probeer ik meestal mijzelf te redden,
en drink ik liever een beker die aantrekkelijk is.

Ook zetel ik liever naast Hem in zijn glorie,
dan dat Hij mag zetelen in mij,
mag zitten achter mijn stuur,
en mij tot dienaar van zijn liefde maakt.

Hij blijft echter vragen om mijn zelfgave,
om mij onder te dompelen in zijn Naam:
Ik ben, Ik ben er voor jou en je naaste,
laat Mij je toch leiden op jouw weg.

Ik durf dat eigenlijk niet aan,
en kies dan toch voor mijn zelfbehoud.
Gelukkig laat Hij mij niet los,
in het delen van zijn leven met mij.

Samenscholen rond de Schrift

Sinds kort komen we weer fysiek bijeen in de Garnizoenskerk om ons samen te verdiepen in de evangelietekst
die de komende zondag in de dienst wordt gelezen.

We lezen samen de tekst in twee rondjes, met daartussen een korte pauze:
Wat staat er eigenlijk?
Begrijp ik wat ik daar lees?
Welke vragen roept de tekst bij mij op?
Welk appel doet de tekst op mij en op mijn leven?
Welk verlangen komt er in mij op?

Het gaat hier om een zgn. ‘instuif’, d.w.z. dat eenieder die mee wil doen, zonder zich vooraf aan te melden van harte welkom is.
U kunt eenmalig, of vaker, of altijd meedoen.
Ook afmelden is dan niet nodig.
We zien wel wie er is.

We lezen uit de Naardense bijbel.
Maar uw eigen bijbel is ook welkom.

De bijeenkomsten zijn elke dinsdagmiddag (ook tijdens de zomer) van 14.00 tot 16:00 uur.

19 26 oktober
2 9 16 23 30 november
7 14 21 28 december

Er zijn geen kosten aan verbonden.
 
terug