PKN RAVENSTEIN

zondag 19 maart 2023 om 10:00 uur

Kerkdienst, viering van het avondmaal in de kring
Voorganger(s): Ds P.A. Baars, Tiel
Ouderling(en): Jan M / Corinne (diaken)
Organist: Anneke

terug