Protestantse Gemeente Ravenstein

Online met God

Online met God op je levensweg

Gebruikersnaam: JHWH=IK-BEN
Wachtwoord: Psalm141:3

Wat is jouw gebruikersnaam?
Een gebruikersnaam is een unieke naam, bestaande uit een reeks van letters, cijfers en/of tekens, waarmee je toegang kan krijgen tot een computer of een website.
Soms kan je een gebruikersnaam zelf kiezen, soms krijg je er automatisch een toegewezen.  
In de Bijbel wordt ons ongevraagd een eeuwig geldende gebruikersnaam aangereikt:  JHWH=IK-BEN

Waar komt die naam vandaan?
Uit Exodus 3, waar Mozes naar Gods Naam vraagt.
En God vervolgens tegen Mozes zegt: “IK BEN DIE IK BEN.
IK BEN, JHWH,  is voor eeuwig Mijn Naam.
Dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie.”
Deze gedeelde en toegekende gebruikersnaam is dus ook nu – anno 2022 - voor ons van kracht.    “Eeuwige”, “Onveranderlijke”.     “Ik ben de Alfa en de Omega,
het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige” (Openbaring 1:8).
Een unieke Naam, die geen verwantschap of gelijkenis heeft met iets of iemand op aarde.
Gods Naam is wonderbaar, heilig en goed!

Een naam geeft in de Bijbel het wezen van iemand weer.  
God laat het diepst van Zijn wezen zien in de gave van Zijn Zoon,
onze Zaligmaker en Heiland, Christus Jezus. Immanuel – God met ons!
JHWH – IK BEN -Ik zal er zijn!  God is een heilig en genadevol God. Hij is er altijd.
Hij heeft alle macht. God maakt Zijn beloften waar!

Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!


Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,

die om ons te redden, de hemel verliet?

Hoe is jouw online-verbinding?
Je bent online als je een actieve verbinding hebt met een netwerk.
Online met God betekent eveneens een actieve verbinding met Hem, zoals:
     - Houd vast aan het Evangelie; Blijf ten alle tijden op God vertrouwen
     - Neem dagelijks de tijd voor Zijn Woord.
     - Blijf steeds bidden, wat er ook gebeurt.
     - Sta altijd klaar om God te danken, omdat je bij Jezus Christus hoort.
     - Houd het werk van Gods Geest niet tegen; vraag of God door de Heilige Geest   
       wijsheid en inzicht wil geven om goed te begrijpen wat Hij wil.
     - Houd de lofzang gaande en woon de samenkomsten bij - tot eer van Zijn Naam.

Het Wachtwoord: Psalm141:3
 (“HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen”)
Bij een online-verbinding wordt vaak naar een wachtwoord gevraagd.
Dit om misbruik te voorkomen en een goede online-verbinding  veilig te stellen.
Wat kan ik doen om misbruik van mijn Gebruikersnaam JHWH=IK-BEN te voorkomen?
Instellen van een  wachtwoord: Psalm141:3.
Dit heb je nodig om misbruik van de Gebruikersnaam te ondervangen.
Hoezo? vraag je je misschien af. Het is heel opmerkelijk, maar wangebruik (b)lijkt op de loer te liggen. God/Goh is de enige naam die in het  stopwoordenrijtje voorkomt! Een stopwoord is een overtollig vulwoord, die een spreker telkens zonder veel betekenis invoegt tijdens het spreken. Het gebruik van een stopwoord  is een gewoonte die er in sluipt, waardoor we ons vaak niet eens realiseren dat we er één gebruiken. Probeer met behulp van de woorden uit psalm 141:3 eens te ontdekken voor welk stopwoord jij op je hoede moet zijn?

In de Gebruikersnaam JHWH=IK-BEN gaat het om God Zelf. De wijze waarop we met die Naam omgaan raakt God Zelf. Om die reden worden we in de Bijbel opgeroepen om op die Naam te vertrouwen en die Naam te verheerlijken!

Online met God op je levensweg. Neem daar de tijd voor!
Tijdens de vakantie, thuis of op het werk.
Spreek bewust!  Met Hem  ……  en over Hem!

Leestip: Exodus 20: 3-7
Doe-tip: Probeer in Johannes 6, 8, 10, 11, 14 en 15 de zeven “IK BEN-woorden”
                van Jezus te vinden. Wat ontdek je over Gods Naam?
               Wat versterkt jouw online-verbinding?

Overgenomen met toestemming uit het kerkblad van de Hervormde Gemeente van Heteren,
Elly Vergunst
 
terug