Protestantse Gemeente Ravenstein

Veroordeeld of Vrijgekocht

Veroordeeld of Vrijgekocht
“Ik geloof niet meer in God, want als ik al het lijden in de wereld zie: oorlogen, ziekte, honger, natuurrampen, alles wat mensen elkaar aandoen, dan kan ik dat niet rijmen met een liefhebbende God. Als er een God zou zijn hoe kon Hij dan toelaten dat er 6 miljoen mensen in de holocaust omgebracht werden, zonder dat Hij ingreep?”

Ja, deze vragen hoort u misschien ook weleens. En wat moeten we met een God die in de zondvloed alle mensen liet verdrinken en er maar 8 liet overleven? Als er een God is waar haalt Hij het recht vandaan om zomaar het volk Israël de opdracht te geven alle volken in het beloofde land Kanaän uit te roeien! In onze tijd zou Hij voor het VN rechtstribunaal gedaagd worden voor genocide.

Hoe kan ik iemand die niet in Jezus Christus gelooft in deze tijd duidelijk maken dat dit te maken heeft met Gods oordeel? Het houdt mij al langere tijd bezig, het oordeel van God.  Als mens is mijn begrip veel te beperkt om dit goed te begrijpen, maar toch wil ik mijn best doen om hier iets over op te schrijven.

Ik geloof dat God de aarde en alles wat daarop leeft goed en volmaakt gemaakt heeft om te leven in harmonie met Hem en met elkaar in liefde.

Maar blijkbaar was de ongehoorzaamheid/zonde  van Adam en Eva zo ernstig dat ze veroordeeld werden tot de dood en dat bovendien de hele schepping met hen onder Gods vloek (straf) kwam. De mens had gehoorzaamd aan de verleiding van de Satan om als God te zijn en zich daarmee verkocht aan hem. Was deze zonde van Adam en Eva nou echt zo erg zou je zeggen? God had dit toch gewoon door de vingers kunnen zien?  Nee, als rechtvaardige en heilig God en Rechter kan hij  zonde niet ongestraft laten. Maar ik lees ook dat God liefdevol en barmhartig is  en niet wil dat mensen verloren gaan/veroordeeld worden. 2 Petrus 3:9

Daarom koos Hij ervoor Zelf  mens te worden om in onze plaats en als Onschuldige te lijden en sterven om voor ons te betalen. De hoogte van de straf  is een maat voor de ernst van de overtreding. Blijkbaar was er geen goedkopere manier voor God om de rekening te betalen dan dat Jezus zichzelf vrijwillig aan het kruis liet spijkeren en sterven. Jezus wist van te voren dat Hij echt pijn ging lijden. Hij was niet voor niets enorm angstig en zweette zelfs bloeddruppels en vroeg of het mogelijk was dat deze drinkbeker aan Hem voorbij kon gaan! Maar als Hij in deze angst tot God bidt dan eindigt Hij  met: Vader, laat niet Mijn wil maar Uw wil geschieden. En Hij onderging het oordeel en de straf in deze  ‘vervloekte’ kruisdood.

Als Jezus daar dan hangt zegt Hij, vlak voor zijn sterven “Het is volbracht”, het Griekse woord  Tetelestai, dat hier gebruikt wordt betekent ook VOLDAAN: de rekening is betaald.

Blijkbaar was de dood/het bloed van de miljoenen offerdieren in het Oude Testament slechts een heenwijzing naar de echte volledige betaling die Jezus Christus ondertekende met Zijn uitroep ‘VOLDAAN!!’

De tekst die dit feit in mijn beleving goed illustreert is Joh. 3:17  Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Blijkbaar is geloven in Jezus de enige oplossing om onder onze veroordeling uit te komen.
Hoe dan?

Johannes (3:36) legt uit wat geloven is: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien maar de toorn Gods blijft op hem. Geloven = gehoorzamen = doen wat Hij zegt; Jezus navolgen. Dan kan meteen de moed in onze schoenen zinken. We schieten toch altijd te kort? Dat klopt: Omdat Jezus weet dat het ons zelf niet lukt heeft Hij de Heilige Geest beloofd, die ìn ons wil wonen en dòòr ons wil werken. Na Goede Vrijdag en Pasen is ook Pinsteren van essentieel belang. Ik denk dat we God mogen vragen om ons te vullen met Zijn Heilige Geest (Joh.7:38,39), zodat Romeinen 8: 15 werkelijkheid wordt voor ons: Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader!

Wow! Geen eeuwige veroordeling! Maar vrijspraak en eeuwig Leven met een almachtige heilige God die we Abba, Papa, mogen noemen.

Als u twijfelt aan Zijn liefde, kijk dan naar het kruis, en lees Romeinen 8 hardop.

.

Romeinen 8 in een begrijpelijke vertaling.
De meditatie eindigt met de aanmoediging om Romeinen 8 hardop te lezen, omdat dit Gods reddingsplan voor de mensen en gehele schepping prachtig beschrijft.
De vertaling van HET BOEK is volgens ons hiervoor het meest begrijpelijk en dit is te vinden via de volgende LINK: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romeinen%208&version=HTB
 
.

Peter van Lonkhuyzen, ouderling in de Hervormde gemeente van Heteren
 
terug