PKN RAVENSTEIN

wekelijkse column / gedicht

Bij Matteus 5, 1-12

Samen de Zaligsprekingen lezend
ontdekten we de schare mensen
die zich in het Koninkrijk bevinden,
zonder het zelf misschien te weten.

De vele mensen die arm van Geest zijn,
en zuchten om bezieling.
De vele mensen die treuren en klagen,
en zuchten om troost in hun verdriet;

De vele zachtmoedige mensen,
dat zij de aarde meer en meer moge vullen.
De velen die vurig verlangen naar Uw gerechtigheid,
dat zij worden verzadigd door Uw werkzaamheid.

De vele mensen die vol compassie zijn,
dat zij weten dat Uw compassie in hen leeft.
De vele mensen die oprecht van hart zijn,
wie hen ziet, ziet de Vader.

De vele vredestichters die er zijn,
de ware zonen en dochters van God.
Allen die vervolgd worden omwille van de Gerechte,
ook van hen is het Koninkrijk van God.

Dat wij ons verheugen met al die mensen
en met hen Zijn bewogenheid ondergaan,
wanneer wij geraakt worden en verzachten,
mensen te worden van zijn Welbehagen.
 
terug