PKN RAVENSTEIN

Werkzaamheden bij de begraafplaats

De stichting ‘Vestingwerken Ravenstein’ heeft het idee opgepakt om het ravelijn weer in de oorspronkelijke vorm te herstellen.

Hiervoor worden er een aantal werkzaamheden uitgevoerd.

De toegang wordt middels een brug, om het eiland idee terug te brengen in eerdere staat en vorm.
Er word een beschermde damwand geplaats om deze vorm te behouden.
Ook als bescherming tegen bevers welke daar ook actief zijn.

Hiervoor moet de poort verplaatst worden richting de graven. Deze wordt opnieuw daar weer opgebouwd.

De werkzaamheden zullen vanaf 10 oktober tot eind november duren, zolang is er geen toegang tot
de begraafplaats mogelijk.
Als er in deze periode begraven moet worden dan worden er noodvoorzieningen getroffen om de plechtigheid toch door te kunnen laten gaan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans van A of Jan B.

 
terug