PKN RAVENSTEIN

Beleidsplan 2020-2025

Beleidsplan van de PKN RAVENSTEIN voor de jaren 2020 - 2025

Visie

Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn, uitnodigend, gastvrij, naar buiten gericht, vernieuwend met behoud van oude waarden en gebruiken.

De kern van ons gemeente-zijn zien wij in ons geloof in God en Jezus Christus, gevoed door de Bijbel.
Wij willen een uitnodigende en diaconale kerk zijn, in woord en daad getuigend van het Evangelie, dienend en opkomend voor eerlijkheid en gerechtigheid.
 
Pastoraat bij ziekte en rond de levensmomenten zoals geboorte, huwelijk en een overlijden wordt door een lid van de kerkenraad of predikant gedaan.

Eenmaal per jaar is er een gemeentebijeenkomst.

We brengen 5x per jaar een gemeentebrief uit, waarin informatie voor die tijdsperiode verstrekt wordt.
Verdere informatie is ook te vinden op onze website www.pkn-ravenstein.nl.
Op de website staat ook een link naar de uitgebrachte gemeentebrieven.

Er wordt jaarlijks een rooster gemaakt met al onze vieringen en aanvangstijden.

De uitwerking van dit beleid is te vinden in onze plaatselijke regeling.

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad, d.d. 11 mei 2022

 
terug