PKN RAVENSTEIN

Kerkenraadsleden

Als kleine gemeenschap willen wij er zijn voor mensen om naar elkaar om te zien.
Onafhankelijk van achtergrond of lidmaatschap van de kerk willen wij een luisterend oor zijn.
 
Ouderling/kerkrentmeester Jan Meerdink pastoraat@pkn-ravenstein.nl
Ouderling Henk Visscher preekvoorziener@pkn-ravenstein.nl
Ouderling Leon Teubner scriba@pkn-ravenstein.nl
info@pkn-ravenstein.nl
Ouderling/kerkrentmeester Eelco van Vliet kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl
Diaken Jan Bekker diaconie@pkn-ravenstein.nl
Diaken Corinne Verbraak kopij@pkn-ravenstein.nl
Boekhouder namens de kerkrentmeesters Elly Vreenegoor boekhouder@pkn-ravenstein.nl

 

terug