PKN RAVENSTEIN

Kerkenraadsleden

Als kleine gemeenschap willen wij er zijn voor mensen om naar elkaar om te zien.
Onafhankelijk van achtergrond of lidmaatschap van de kerk willen wij een luisterend oor zijn.
 
Ouderling/kerkrentmeester, voorzitter kerkenraad Jan Meerdink kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl
Ouderling Henk Visscher preekvoorziener@pkn-ravenstein.nl
Ouderling, scriba, pastoraat Leon Teubner pastoraat@pkn-ravenstein.nl
scriba@pkn-ravenstein.nl
info@pkn-ravenstein.nl
Ouderling/kerkrentmeester, website beheer Eelco van Vliet  
Diaken, beheer kerkgebouw Jan Bekker diaconie@pkn-ravenstein.nl
Diaken, gemeentebrief Corinne Verbraak kopij@pkn-ravenstein.nl
Boekhouder namens de kerkrentmeesters Elly Vreenegoor boekhouder@pkn-ravenstein.nl

 

terug