PKN RAVENSTEIN

Kerkenraadsleden

Als kleine gemeenschap willen wij er zijn voor mensen om naar elkaar om te zien.
Onafhankelijk van achtergrond of lidmaatschap van de kerk willen wij een luisterend oor zijn.
 
Ouderling - voorzitter & pastoraat (omzien naar elkaar) Jan Meerdink algemeen@pkn-ravenstein.nl
Ouderling - scriba / preekvoorziener Henk Visscher preekvoorziener@pkn-ravenstein.nl
scriba@pkn-ravenstein.nl
Ouderling - kerkrentmeester
                   & pastoraat (omzien naar elkaar)
Leon Teubner omzien-naar-elkaar@pkn-ravenstein.nl
Ouderling - kerkrentmeester
                   & website, muziek
Eelco van Vliet info@pkn-ravenstein.nl
kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl      
kopij@pkn-ravenstein.nl
Diaken / college van diakenen (hulp) Jan Bekker  
Diaken / college van diakenen (hulp) Corinne Verbraak
kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl
diaconie@pkn-ravenstein.nl

 
administrateur / boekhouder kerkrentmeesters Elly Vreenegoor boekhouder@pkn-ravenstein.nl
Een eerste contact met de
kerkenraad loopt via de mail
 
info@pkn-ravenstein.nl **
 
** De mail die u verstuurd naar info@pkn-ravenstein.nl en/of algemeen@pkn-raventein.nl
wordt doorgestuurd naar desbetreffende kerkenraadsleden.

 

terug