Protestantse Gemeente Ravenstein

Kerkenraadsleden

Als kleine gemeenschap willen wij er zijn voor mensen om naar elkaar om te zien.
Onafhankelijk van achtergrond of lidmaatschap van de kerk willen wij een luisterend oor zijn.
 
Predikant Ds. P.A. Baars predikant@pkn-ravenstein.nl
Ouderling - voorzitter & pastoraat (omzien naar elkaar) Jan Meerdink algemeen@pkn-ravenstein.nl
Ouderling - scriba / preekvoorziener Henk Visscher preekvoorziener@pkn-ravenstein.nl
scriba@pkn-ravenstein.nl
Ouderling - kerkrentmeester & pastorale vorming Leon Teubner bezinning@pkn-ravenstein.nl 
Ouderling - kerkrentmeester & website, muziek Eelco van Vliet info@pkn-ravenstein.nl
kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl      
Diaken / college van diakenen (hulp) Jan Bekker kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl
Diaken Corinne Verbraak diaconie@pkn-ravenstein.nl
     
Een eerste of administratief contact met de kerkenraad loopt via de email        info@pkn-ravenstein.nl **
algemeen@pkn-ravenstein.nl **
** De mail die u verstuurd naar info@pkn-ravenstein.nl en/of algemeen@pkn-raventein.nl
wordt doorgestuurd naar desbetreffende kerkenraadsleden.

 

terug