Kerkenraadsleden

Als kleine gemeenschap willen wij er zijn voor mensen om naar elkaar om te zien.
Onafhankelijk van achtergrond of lidmaatschap van de kerk willen wij een luisterend oor zijn.
 
Ouderling - voorzitter / kerkrentmeester Albert Rozema (pkn Oss) kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl           
Ouderling - scriba / preekvoorziener Henk Visscher (pkn Oss) preekvoorziener@pkn-ravenstein.nl
Ouderling Leon Teubner  
Ouderling Jan Meerdink  
Ouderling Eelco van Vliet algemeen@pkn-ravenstein.nl
Diaken:  Jan Bekker kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl
Diaken: Corinne Verbraak diaconie@pkn-ravenstein.nl
Predikant Ds P.A. Baars predikant@pkn-ravenstein.nl
     
Contact met de kerkenraad loopt via        de e-mail info@pkn-ravenstein.nl

 

terug