PKN RAVENSTEIN

Kerkenraadsleden

Als kleine gemeenschap willen wij er zijn voor mensen om naar elkaar om te zien.
Onafhankelijk van achtergrond of lidmaatschap van de kerk willen wij een luisterend oor zijn.
 
Ouderling -  moderamen, kerkrentmeester,
   voorzitter & pastoraat (omzien naar elkaar)
Jan Meerdink kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl
Ouderling - preekvoorziener Henk Visscher preekvoorziener@pkn-ravenstein.nl
Ouderling - moderamen, scriba
             & pastoraat (omzien naar elkaar)
Leon Teubner pastoraat@pkn-ravenstein.nl
scriba@pkn-ravenstein.nl
info@pkn-ravenstein.nl
Ouderling - kerkrentmeester, website & muziek Eelco van Vliet  
Diaken Jan Bekker diaconie@pkn-ravenstein.nl
Diaken & moderamen, dagvoorzitter Corinne Verbraak kopij@pkn-ravenstein.nl
boekhouder kerkrentmeesters Elly Vreenegoor boekhouder@pkn-ravenstein.nl

 

terug