PKN RAVENSTEIN

Beleidsplan 2020-2030

Beleidsplan van de PKN RAVENSTEIN voor de jaren 2020 -2030

Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn, uitnodigend, gastvrij, naar buiten gericht, vernieuwend met behoud van oude waarden en gebruiken.

De kern van ons gemeente-zijn zien wij in ons geloof in God en Jezus Christus, gevoed door de Bijbel.
Wij willen een uitnodigende en diaconale kerk zijn, in Woord en daad getuigend van het evangelie, dienend en opkomend voor eerlijkheid en gerechtigheid.

De uitwerking van dit beleidsplan brengt met zich mee dat:
 
Pastoraat bij ziekte en rond de levensmomenten zoals geboorte, huwelijk en een overlijden wordt door een lid van de kerkenraad of predikant gedaan.

Eenmaal per jaar is er een gemeentebijeenkomst

Uitgangspunt blijft natuurlijk wel, dat er een eredienst gevierd wordt.

We brengen een gemeentebrief uit, 4x per jaar en verdere informatie is ook te vinden op onze website www.pkn-ravenstein.nl.

Er wordt jaarlijks een rooster gemaakt met al onze vieringen en aanvangstijden.

De uitwerking van dit beleid is te vinden in onze plaatselijke regeling.

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad, d.d. 11 mei 2022
Ook als PDF HIER te downloaden

 
terug