Jaarlijkse oogstdienst

De jaarlijkse oogstdienst van 2021 wordt gehouden op zondag 7 november met ds E.J. hempenius.

Met als thema : "Danken, onder lastige omstandigheden"

Wees welkom deze zondag om 10:00 uur in de kerk
terug