PKN RAVENSTEIN

Kerkenraadsleden

Als kleine gemeenschap willen wij er zijn voor mensen om naar elkaar om te zien.
Onafhankelijk van achtergrond of lidmaatschap van de kerk willen wij een luisterend oor zijn.
 
Ouderling/kerkrentmeester Jan Meerdink  
Ouderling Henk Visscher  
Ouderling Eelco van Vliet  
Ouderling Leon Teubner scriba@pkn-ravenstein.nl
info@pkn-ravenstein.nl
pastoraat@pkn-ravenstein.nl
Ouderling-kerkrentmeester Elly Vreenegoor kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl
boekhouder@pkn-ravenstein.nl
Diaken Jan Bekker diaconie@pkn-ravenstein.nl
Diaken Corinne Verbraak kopij@pkn-ravenstein.nl

 

terug