Kerkenraadsleden

Als kleine gemeenschap willen wij er zijn voor mensen om naar elkaar om te zien.
Onafhankelijk van achtergrond of lidmaatschap van de kerk willen wij een luisterend oor zijn.
 
Predikant Ds. P.A. Baars predikant@pkn-ravenstein.nl
Ouderling - voorzitter & pastoraat (omzien naar elkaar) Jan Meerdink  
Ouderling - scriba / preekvoorziener Henk Visscher preekvoorziener@pkn-ravenstein.nl
Ouderling - kerkrentmeester & pastorale vorming Leon Teubner    
Ouderling - kerkrentmeester & website, muziek Eelco van Vliet algemeen@pkn-ravenstein.nl
info@pkn-ravenstein.nl
kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl      
Diaken / college van Diakenen (hulp) Jan Bekker kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl
Diaken Corinne Verbraak diaconie@pkn-ravenstein.nl
Kerkrentmeester (ondersteuning) Albert Rozema  
     
Contact met de kerkenraad loopt via de email        info@pkn-ravenstein.nl

 

terug