Welkom

Wij zijn een kleine, open enthousiaste protestantse gemeente in een overwegend rooms-katholiek gebied.

De eerste en derde zondag van de maand houden we kerkdiensten, waarin we de geloofsbeleving van mensen met verschillende achtergronden zoveel mogelijk tot hun recht willen laten komen.

Ongeloof verandert in geloof

De achtste dag, de dag waarop ongeloof verandert in geloof

Een vreemde en onwezenlijke tijd. Er is verdriet, en onzekerheid.
Er zijn sterfgevallen, er is rouw. We blijven zoveel mogelijk thuis, en kan eenzaamheid bij deze en gene tot gevolg hebben, vooral bij mensen die digitaal minder vaardig zijn.
Scholen zijn dicht.
Er zijn geen kerkdiensten.
Het leven is abrupt stil gevallen.
Mensen maken zich zorgen over de toekomst.
.....