Welkom

Wij zijn een kleine, open enthousiaste protestantse gemeente in een overwegend rooms-katholiek gebied.

De eerste en derde zondag van de maand houden we kerkdiensten, waarin we de geloofsbeleving van mensen met verschillende achtergronden zoveel mogelijk tot hun recht willen laten komen.

Adem van God

Bij de begrafenis van George Floyd, de zwarte Amerikaanse man die om het leven kwam door geweld van een politieman, sprak dominee Al Sharpton indringende woorden.
Hij preekte onder meer over Genesis 2, de schepping van de mens,.......

Wie ben je?

Het echte leven ligt in Christus, kom naar Hem toe en je je vertrouwen hervinden.
Want Jezus heeft jou eerst liefgehad en laat jou niet los, ondanks alle fouten en gebreken die we als mens hebben.

De bijbel in beweging