Welkom

Wij zijn een kleine, open enthousiaste protestantse gemeente in een overwegend rooms-katholiek gebied.

De eerste en derde zondag van de maand houden we kerkdiensten, waarin we de geloofsbeleving van mensen met verschillende achtergronden zoveel mogelijk tot hun recht willen laten komen.

Vertrouwen: je moet maar durven

Vertrouwen: je moet maar durven

De verhalen uit Marcus 4 en 5 stellen steeds vragen aan ons.
Eigenlijk één vraag.
Kun je vertrouwen, kun je geloven?......

Gerechtigheid en/of vergeving?!

Digitale rondgang door de Protestantse Kerk

De bijbel in beweging

Zij lacht