PKN RAVENSTEIN

wekelijkse column / gedicht

Bij Matteus 21, 10-17

Jezus komt het heiligdom binnen,
het huis van zijn Vader in Jeruzalem,
het huis waar hij in zijn jeugd achterbleef,
om er bij zijn Vader te verblijven.

Dat huis is vol met handel en wandel,
om er de liefde van de Vader mee te kopen;
als ik dit beloof, goede God, doet U dan…?
Als U dat voor mij doet, dan zal ik….!

De Vader van  Jezus is on-middel-lijk één met ons,
en met geen offers te bewegen,
met geen beloften te verwurmen,
alsof Hij ergens buiten ons zou zijn.

God bestaat Jezus en ieder van ons,
in ieders hart ‘leeft’ Hij,
wij zijn zijn Harteklop,
zijn Ademtocht houdt ons in leven.

Verbreek deze eenheid toch niet,
uit angst of verlangen om wat voorbij gaat;
plaats niet ‘iets’ tussen jou en je Vader,
enkel stil vertrouwen is ons werk.

Wordt weer als kinderen die samen opgaan in Aanwezigheid,
dat is de lofzang - die U in ons bereidt!
Want niet wijzelf maken deze eenheid,
zij komt enkel voort uit uw Gunnende Goedheid.

Dat wij tempels worden van Gods Inwoning,
stille, lege ruimtes voor de Heer,
waarin Hij maaltijd houden zal met degene,
die zich durft overgeven aan Hem alleen.
n.a.v. de wekelijkse bijbelkring, op dinsdag, in de PKN Garnizoenskerk van Ravenstein
 
terug