PKN RAVENSTEIN

zondag 3 maart 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst
Voorganger(s): ds. E. v/d Berg, Rosmalen
Ouderling(en): Jan M / Corinne (diaken)
Organist: Eelco

Orde voor de viering van 3 maart 2024.
3e zondag in de 40-dagentijd, 10.00 uur (paars),
in de PG Ravenstein.
 
Orgelspel, welkom en mededelingen
DE VOORBEREIDING:
De Paaskaars wordt aangestoken als teken van Gods licht in ons midden.


(we gaan staan en) Zingen NLB 287: 1 en 2
Bemoediging:
V: onze hulp op de Naam van de Eeuwige
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
Groet:
V: de Heer zij met U
G: ook met U zij de Heer
Zingen NLB 287: 5 (daarna gaan we zitten)

Kyriegebed
V: Intenties (3x), door allen na “zo bidden wij U” gezongen besloten, telkens met NLB 274: 2
Lied NLB 556: 1, 2 en 5 

We bidden, zingen, lezen, spreken en horen DE SCHRIFTEN:
Ter inleiding
Als gebed samen gezongen NLB 834: 1 en 2
Eerste lezing: Jeremia 26, 1 t/m 11 (nbv 2021)
Zingen NLB 283: 1, 3 en 4
Tweede lezing: Johannes 2, 13 t/m 19 (nbv 2021)
Zingen NLB 320: 1, 2
Overweging (werkthema: Niet voor zachte doetjes)

Meditatief orgelspel en aansluitend zingen we uit het NLB 321, als volgt: 1a 2vr 3m 4a 5vr 6m 7a.

DE DANKZEGGING:
Gebeden:
Dankgebed, voorbeden en stil gebed.
De dienst der gebeden wordt afgesloten met een gezamenlijk gebeden: ”onze vader die in de hemelen zijt ….”

Slotlied NLB 605: 1, 2, 3 en 5  (staande)

Wegzending en Zegen:
V: ………………………
A: Amen (gezongen met NLB 431c).

Orgelspel

Collecten bij de uitgang voor:
– Diaconie:
– Kerkvoogdij:

Fijn dat u bent gekomen!
Je wordt uitgenodigd om gezamenlijk koffie te drinken. 
Mooie zondag en een goede week gewenst.


 

terug